اهر هاراي
ايران تورك فيلتر شد.
آنا یارپاق              ایلگی              ایمیل              RSS              ATOM
بلاقا گؤرهسون یازی لار
+0 به يه ن

يك راهكار ساده جهت انتشار مقالاتي در پاسخ به كذبيات ويكي پديا در خود ويكي پديااوياخ توركلر:همان طور كه مستحضر هستيد متاسفانه هم اكنون بسياري از بخش هاي سايت ويكي پديا به ويژه،ويكي پديا فارسي ،كردي و انگليسي توسط افرادي افراطي و ضد ترك مديريت ميشوند و از انتشار مقالات صحيح من باب مسائل هويتي در آن ها جلوگيري ميكنند به طوري كه بعد از ويرايش يك مقاله ي كذب بلافاصله تمامي ويرايش ها به حال قبلي برگردانده شده و حتي ممكن است شما را از انجام عمليات هاي ديگر بازداشته و در اصطلاح شما را از ويكي پديا اخراج كنند.
يكي از بهترين راه ها براي مقابله با چنين تحريفاتي ،استفاده از خود ويكي پديا جهت پاسخ گويي به آنها ميباشد.به طوري كه ما ميتوانيم با بهره گيري از ويكي پديا آذربايجاني،تركيه اي،ازبكي و ديگر بخش هاي مربوط به كشورهاي ترك زبان كه توسط افراد ترك زبان مديريت ميشوند جهت انتشار مقالات فارسي  و انگليسي و در صورت امكان كردي در پاسخ به تحريفات ويكي پديا فارسي ،كردي و انگليسي استفاده كرده و تا حدي توطئه ي آن ها را خنثي كنيم.
اما مسلمل لازمه ي چنين كاري ارتباط با مديران بخش هاي تركي ويكي پديا و درخواست اجازه از آنها جهت انتشار مقالات به زبان هاي غير تركي ميباشد.چرا كه با انتشار مقالات تركي تنها خود را قانع ميكنيم و به هدف اصلي خويش كه همانا خنثي كردن اهداف پليد پان آريائيسم هاي افراطي ميباشد دست نخواهيم يافت پس لازم است تا جواب مقالات كذب فارسي،كردي و انگليسي را به زبان خود آن ها بدهيم تا همگان از واقعيات موجود مطلع شده و ديگر كذبيات اين سايت را در حكم مقالات اثبات شده باور نكنند.
آنچه كه در اين ميان از همه مهمتر است،تلاش و همكاري تمامي ترك هاي هويت طلب ايران و اتحاد و همبستگي ميباشد و لازم است تا همگي در اين مبارزه ي بر حق و بر عليه يك سايت دروغ پراكن بسيج شده و در مقابل آهن بايستيم.
بؤلوم :
یکشنبه 26 شهریور 1391


بؤلوم لر
     
باغلانتی لار
یارپاق لار
سایغاج
  • ایندی بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نین گؤروشو :
  • بو آیین گؤروشو :
  • باخیش لار :
  • یازی لار :
  • یئنیله مه چاغی :

جنبش مبارزه با سياست هاي ضد تركي ويكي پديا

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان